back Powrót

Terapia szumów usznych – Parasym

Cena u nas:

1800 zł

Darmowa dostawa!

Przewidywany termin dostawy: 14 dni - obowiązuje kolejność zapisów

Firma: Szumy uszne

Model: Parasym

Darmowa konsultacja: 607 705 415

Parasym to innowacyjne urządzenie, które pomaga w walce z szumami usznymi. Szumy uszne to takie dźwięki jak, np. dzwonienie, gwizd, szelest, które są słyszalne w jednym lub obojgu uszach. Mogą być one niezwykle dokuczliwe i utrudniać codzienne życie. Pacjenci z szumami szukają różnorodnych form terapii. Jedną z nich jest innowacyjna terapia za pomocą urządzenia Parasym, które służy do przezskórnej stymulacji nerwu błędnego tVNS. Parasym to firma, która oferuje produkty do neurostymulacji w celu poprawy jakości życia pacjentów z szumami usznymi. Urządzenie Parasym służy do  terapii przewlekłych szumów usznych za pomocą elektrycznej stymulacji przezskórnej gałązki usznej nerwu błędnego. Stymulacja nerwu ma na celu osiągnięcie korzyści terapeutycznych w celu zniwelowania lub znaczącego ograniczenia odczuwania szumów usznych.

Kwalifikacja do terapii

Warunkiem rozpoczęcia terapii za pomocą urządzenia jest przeprowadzenie pełnej diagnostyki w celu ustalenia miejsca potencjalnej generacji szumów. Podczas rozmowy specjalista informuje o zasadzie działania urządzenia i możliwych objawach ubocznych. Pacjent kwalifikowany jest do terapii na podstawie zebranego wywiadu oraz wypełnionej i podpisanej ankiety.

Kto może skorzystać z terapii tVNS?

Metodę tVNS można zaproponować pacjentom, którzy mają przewlekłe i dokuczliwe szumy uszne. Dokuczliwość należy rozumieć w ten sposób, że szumy uszne wpływają negatywnie na jakość życia pacjenta na tyle mocno, że aktywnie szuka on pomocy. Warto przy tym podkreślić, że każdy człowiek jest inny, inaczej reaguje na różne sygnały, inaczej też odczuwa szumy uszne. Przykładowo, szumy uszne odczuwane jako cichy dźwięk mogą być bardzo uciążliwe u jednego pacjenta, podczas gdy dla innej osoby głośny szum nie jest żadnym problemem. O stopniu uciążliwości decyduje nie miejsce generacji i cechy szumu, ale ciąg występujących po sobie zdarzeń, jakie powstały sygnał wywołuje w systemie nerwowym człowieka. Metoda ta jest też dedykowana pacjentom z szumami usznymi przewlekłymi, czyli trwającymi powyżej 6 miesięcy. Pacjenci z szumami ostrymi, czyli trwającymi poniżej 6 miesięcy powinni najpierw poczekać, ponieważ szumy uszne mogą w tym czasie samoistnie ustąpić. Jeśli po upływie pół roku szumy są nadal słyszalne, cierpiący pacjent może zostać zakwalifikowany do terapii tVNS.

Kto nie może?

 • Pacjenci z szumami obiektywnymi (mierzalnymi) lub z szumami o charakterze somatosensorycznym:
  • Szum o charakterze somatosensorycznym – szum modulowany ruchami głowy. Jeżeli szum ulega w jakikolwiek sposób modulacji przy ruchach głowy to być może jest on spowodowany jakimiś nieprawidłowościami poza układem słuchowym, np. w okolicy stawu skroniowo-żuchwowego lub może być wynikiem zmian w kręgosłupie szyjnym czy w strukturach otaczających. W takiej sytuacji konieczna jest wcześniejsza konsultacja z fizjoterapeutą.
 • Pacjenci z wszczepionym aktywnym urządzeniem medycznym, takim jak rozrusznik serca, implant słuchowy lub jakiekolwiek inne urządzenie elektroniczne lub wykonane z metalu.
 • Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego lub miażdżycą, w tym z zastoinową niewydolnością serca, zdiagnozowaną poważną chorobą niedokrwienną serca lub po niedawnym zawale serca (do 5 lat).
 • Pacjenci ze zdiagnozowaną bradykardią (czyli wolną akcją serca) lub arytmią serca (zaburzenia rymu serca).
 • Pacjenci, którzy przeszli operację przecięcia nerwu błędnego w okolicy szyjnej (wagotonia śródszyjna).
 • Pacjenci, u których zdiagnozowano istotne zwężenie tętnic (miażdżyca tętnic szyjnych).
 • Pacjenci z niezdiagnozowanymi dolegliwościami bólowymi.
 • Dzieci.
 • Kobiety ciężarne.  

Jak to działa?

Terapia polega na jednoczesnej stymulacji nerwu błędnego, a także stymulacji dźwiękiem. Metoda tVNS, czyli stymulacja elektryczna gałązki usznej lewego nerwu błędnego ma doprowadzić do zmian w mózgu i zmniejszenia odczuwanych szumów usznych. W metodzie tej pacjent korzysta z innowacyjnego urządzenia Parasym. Efekt działania tej metody opiera się na zjawisku neuroplastyczności mózgu. Neuroplastyczność to zdolność mózgu do samorekonstrukcji poprzez generowanie nowych połączeń neuronalnych. Te powstające, nowe połączenia neuronalne mogą spowodować zmianę charakteru odpowiedzi. Metoda tVNS ma na celu promowanie plastyczności neuronalnej koncentrującej się na specyficznym obszarze mózgu związanym właśnie z wytwarzaniem szumów usznych. U pacjenta doświadczającego szumów usznych obserwuje się pobudzenie układu współczulnego. Pacjent odczuwa to w postaci wysokiego poziomu napięcia i stresu. Stymulacja za pomocą urządzenia tVNS stymuluje układ przeciwny tzw. przywspółczulny. Dzięki temu ta nadmierna aktywność układu współczulnego może zostać wytłumiona. Ponadto uważa się, że stymulacja nerwu błędnego zmniejsza aktywność w układzie limbicznym, obejmującym hipokamp i ciało migdałowate. Struktury te są uważane za miejsca, w których potencjalnie mogą być generowane szumy uszne.  

Jak pacjent korzysta z terapii?

Urządzenie Parasym wypożyczane jest pacjentowi na okres 12 tygodni. Sesje terapeutyczne trwają 1 godzinę dziennie w domu pacjenta. Po 3 miesiącach obserwacji ustąpienie lub zmniejszenie natężenia szumów zaobserwowano u około 60% badanych. 

Skład zestawu

W skład zestawu wchodzi – urządzenie Parasym, elektroda, baterie AA – 2 szt., instrukcja obsługi, futerał

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc maksymalnie 36 mA (średnia wartość/ szerokość impulsu 100 µs) przy obciążeniu 500 Ohm, RMS 6,08 mA
Szerokość impulsu regulowana od 50 µs do 250 µs
Częstotliwość impulsów regulowana od 1 Hz do 150 Hz
Kształt fali symetryczna dwufazowa kwadratowa asymetryczna dwufazowa kwadratowa jednofazowa kwadratowa
Tryb dostępnych jest 5 trybów: A- stała stymulacja (constant) B- seria I dwie serie na sekundę 250 μs włączone, 250 μs wyłączone; 25 impulsów w jednej serii, szerokość impulsu= 200 μs C- seria II dwie serie na sekundę, 250 μs włączone; szerokość i częstotliwość impulsów można regulować D- modulacja szerokości impulsu szerokość impulsu rośnie od 100 μs do 250 μs w ciągu 6 sekund a potem spada do 100 μs przez następne 6 sekund; częstotliwość impulsów można regulować E- modulacja szerokości i częstotliwości impulsów częstotliwość rośnie od 50 Hz do 100 Hz, podczas gdy szerokość impulsu maleje od 200 μs do 60 μs przez 5 sekund
Odliczanie czasu leczenia ciągłe, 15 minut, 30 minut, 45 minut, 60 minut, 90 minut
Element zakładany elektroda z klipsem nausznym, metal powlekany złotem
Oczekiwana rzeczywistość 5 lat